Grįžti atgal

ES parama

Uždaroji akcinė bendrovė LITCARGUS įgyvendina projektą „Darbuotojų kompetencijos didinimas ir naujų įgūdžių įgijimas UAB „Litcargus“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-805-01-0031 pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“.


Projekto pradžia 2016-05-09

Projekto pabaiga 2019-05-08

Projekte planuojama apmokyti 200 įmonės darbuotojų

Projekto biudžetas 168 241 Eur


Projekto esmė ir tikslas


Vienas iš mūsų įmonės tikslų – stipri, nuolat tobulėjanti ir auganti komanda, todėl siekdami užtikrinti visapusį bei saugų klientų, krovinių ir orlaivių aptarnavimą nuolat investuojame į darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą ir profesinių žinių gilinimą. 

Įgyvendinusi projektą įmonė turės daugiau galimybių sumažinti darbuotojų kaitą ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumą, paslaugų savikainą, padidinti darbo našumą ir pasiūlyti naujų paslaugų klientams. Tai leis tapti dar konkurencingesniu rinkos dalyviu. 

Investavus į darbuotojų mokymus, keliant įmonės darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, gilinant žinias bei tobulinant gebėjimus, prie rinkos poreikių ir iššūkių galės prisitaikyti ne tik įmonė, bet ir patys darbuotojai. Priimdama į darbą naujus darbuotojus ir kurdama kokybiškas darbo vietas, įmonė taip pat prisideda prie gyventojų užimtumo bei jų ekonominio aktyvumo skatinimo. 


Projekto veiklos


Klientų aptarnavimo mokymai, finansiniai darbuotojų mokymai, įmonės procesų efektyvumo gerinimo mokymai. Be to, vyks techninių darbuotojų mokymai: DGR (pavojingų krovinių kursai), ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo mokymai instruktoriams, specialūs orlaivio nuledinimo mokymai, LH RH mokymai (lėktuvo aptarnavimo agentui) ir kt.

Projekto vadovė Inga Luščikauskaitė