ES Parama

 

Uždaroji akcinė bendrovė „LITCARGUS“ įgyvendina projektą „Darbuotojų kompetencijos didinimas ir naujų įgūdžių įgijimas UAB Litcargus“ Nr. 09.4.3-ESFA-K-805-01-0031 pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“.

 

Projekto pradžia: 2016-05-09

Projekto pabaiga: 2019-05-08

 

Projekte planuojama apmokyti 200 įmonės darbuotojų.

 

Projekto biudžetas: 168 241, 00 eur.

 

Projekto esmė ir tikslas:

 

Projekto tikslas – įmonės darbuotojų, atliekančių tiesiogines veiklas bei užduotis, kvalifikacijos kėlimas bei profesinių žinių gilinimas. Šiuo metu yra labai svarbu užtikrinti visapusišką bei saugų klientų, krovinių ir orlaivių aptarnavimą bei nuolat kelti darbuotojų, dirbančių aviacijos srityje kvalifikaciją. Šiuo metu Lietuvos įmonės, ne išimtis ir mūsų įmonė, susiduria su tokiomis problemomis kaip darbuotojų kaita, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, per mažas darbo našumas, aukšta paslaugų savikaina ir kt. Tai nesudaro įmonei palankių sąlygų konkuruoti vietinėje rinkoje.   

Įgyvendinus numatytas projekto veiklas bus sukurtos esminės prielaidos darbo našumo didinimui, kvalifikuotų darbuotojų skaičiaus didinimui bei išlaikymui, naujų paslaugų išplėtimui ir t.t.  Įgyvendinant šį projektą siekiama apmokyti esamus darbuotojus, investuojant į svarbiausią įmonės turtą – žmogiškuosius išteklius. Projektu numatoma kelti įmonės darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, gilinti žinias bei tobulinti gebėjimus, kad darbuotojai ir įmonė galėtų lengviau prisitaikyti prie rinkos poreikių, o priimant naujus darbuotojus būtų skatinamas gyventojų užimtumas, dalyvavimas darbo rinkoje bei stiprinama socialinė aprėptis. Taip pat didinti darbuotojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, kuriant kokybiškas darbo vietas.

 

Projekto veiklos:

 

Klientų aptarnavimo mokymai, finansiniai darbuotojų mokymai, įmonės procesų efektyvumo gerinimo mokymai. Taip pat vyks techninių darbuotojų mokymai: DGR (Pavojingų krovinių kursai), ribotos judėsenos asmenų aptarnavimo mokymai instruktoriams, specialus orlaivio nuledinimo mokymai, LH RH mokymai (lėktuvo aptarnavimo agentui) ir kt.

 

Projekto vadovė Inga Luščikauskaitė